Showing 1–24 of 222 results

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Aptomat (MCCB) ABN103c 3P 75A-100A LS

750,000 VNĐ

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Aptomat (MCCB) ABN203c 3P 125A-150A-200A-225A-250A LS

1,400,000 VNĐ

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Aptomat (MCCB) ABN403c 3P 300A-350A-400A LS

3,550,000 VNĐ

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Aptomat (MCCB) ABN53c 3P 15A-20A-30A-40A-50A LS

560,000 VNĐ

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Aptomat (MCCB) ABN803c 3P 500A-630A LS

6,950,000 VNĐ

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Aptomat chống giật (ELCB) 32GRc 2P LS

230,000 VNĐ

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Aptomat LS MCB BKN-3P 63A

200,000 VNĐ

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Aptomat MCB LS BKN 3P 10A-16A-20A-32A

190,000 VNĐ

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Aptomat MCB LS Hàn Quốc BKN 6-10-16-20-25-32 6KA 1P

60,000 VNĐ

Dây Điện

Bút thủ điện

15,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ
1,400,000 VNĐ
2,600,000 VNĐ
3,300,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ
1,650,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ
4,150,000 VNĐ
4,250,000 VNĐ
4,900,000 VNĐ
8,500,000 VNĐ

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB LS ABN102C 2P 100A

640,000 VNĐ

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB LS ABN102C 2P 75A

640,000 VNĐ