Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3×400+1×240

Liên hệ